Stowarzyszenie

Międzyzakładowy Fundusz Ochrony Zdrowia PETROMEDIKA
NZOZ Centrum Stomatologiczne PETROMEDIKA

Godziny przyjęć pacjentów w ramach NFZ


 
Poniedziałek
Lek. Dent. Anna Gawińska                    10:30-15:00
Lek. Dent. Beata Jankowska - Zenaty    11:00-13:00
Lek. Dent. Małgorzata Żelechowska       13:00-18:00
Wtorek
Lek. Dent. Beata Jankowska - Zenaty    8:00-10:00
Lek. Dent. Małgorzata Żelechowska       8:00-11:00
Środa
Lek. Dent. Beata Jankowska - Zenaty    13:00-18:00
Czwartek
Lek. Dent. Maria Czajka Gapińska        14:00-16:00
Piątek
Lek. Dent. Maria Czajka Gapińska        8:00-14:00
Sobota
Lek. Dent. Beata Jankowska-Zenaty    8:00-14:00
 
 

Zakład  podmiotu leczniczego realizuje jeden rodzaj działalności

- ambulatoryjne świadczenia zdrowotne


 
Do zadań poszczególnych komórek należy:
a) poradnia stomatologiczna-wykonywanie świadczeń w zakresie stomatologii ogólnej w skład której wchodzi:
 
  • stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • protetyka stomatologiczna
  • chirurgia stomatologiczna
  • periodontologia
b) poradnia stomatologiczna dla dzieci
  • wykonywanie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży w zakresie stomatologii dziecięcej
 

Dokumentacja Medyczna

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjent nie ponosi kosztów określonych w art.28 ust.4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii bezpłatnie.